Jenny Boone Hilaire Thomas (de uitvinder) Guido Thomas
Thomas Electronics ontwikkelt sinds 1965 electronica voor tuinbouw, zoals: draadloze alarmsystemen, vorstbestrijding apparatuur, tomatentrillers enz…
Nadat de tomatentelers begonnen de planten te bedruppelen werden de algen een nog groter probleem dan tevoren doordat de druppelaars door algen verstopten. In 1999 werd dan ook door ons het eerste ultrasoontoestel ontworpen tegen algen. Het was meteen een succes. Tot op heden zijn er ongeveer 15.000 van verkocht. Voortdurend werkt ons team aan verbeteringen. Niet alleen de algen doch ook de biofilm, die verantwoordelijk is voor de vermenigvuldiging  van allerlei schimmels en bacteriën, wordt met de NT4, NT5 en NT6 verwijderd.

Momenteel zijn er heel wat toepassingen :
 • Beregeningswaters
 • Koeltorens
 • Visvijvers
 • Viskwekerijen voor consumptie
 • Waterzuivering
 • Zwemvijvers
 • Stadsvijvers en fonteinen
 • Biertapinstalaties
 • Biertanks
 • Golfterreinen
 • Boten (algenaangroei)
 • enz.

Door voortdurend te investeren in verder onderzoek stelt THOMAS ELECTRONICS BVBA haar positie in de voorhoede van de Ultrasoontechnologie en voorziet zij haar klanten over heel de wereld van het beste gereedschap voor het oplossen van de algen- en ziekteproblemen.
Een paar namakers slagen er in om die technologie in een slecht daglicht te stellen en schrikken er niet voor terug ONZE referenties te gebruiken.
Om onze toestellen (die soms ook onder een “private label” worden verkocht), te onderscheiden van de namaak, zijn die voorzien van onderstaand zegel.